treballadors

Lleure Educatiu i Sociocultural de CCOO
 • Novetats

  Amb la tecnologia de Blogger.
  dimarts, 18 de maig de 2021

  CALENDARI LABORAL CURS 20-21


   CALENDARI LABORAL CURS 20-21


  La setmana passada es va signar el calendari per aquest curs 2020-2021.

  Per calcular el calendari laboral es té en compte:

  -  les vacances que fem de més, donat que no estem contractades tot un any sencer. Aquest curs em generat un total de 23,18 dies de vacances, en canvi em gaudit de 28 dies de vacances.

  - les hores de jornada indirecta, 
  •  reunions ( siguin presencials o on-line, i  sigui amb la coordinadora de     centre o amb les supervisores de zona).
  •  els informes trimestrals. Amb l'empresa s'ha pactat que d'hores d'informes són 2h per trimestre.
  • hores de preparació de tallers

  - les hores de formació obligatòria. En el lleure hi ha dos cursos que són compensables que són els de manipulació d'aliments i el de prevenció de riscos, es computaran 2 hores per curs.  

  - Aquest curs a més a més hi ha el curs obligatori de mesures de seguretat de Covid, es computen 2 hores de curs.


  En el cas que es facin totes les hores de jornada indirecta que correspon per llei en tot el curs, el resultat final és que l'empresa ens deu 3'36 dies més de vacances.

  Al final de la noticia trobareu el text de l'annex que acompanyarà el calendari per saber com compensar aquest dies. 


  Tot seguit us adjuntem un quadre per saber quantes hores indirectes ens toca realitzar segons la jornada diària que tenim contractada.  Com les jornades indirectes estan fetes fora del nostre horari laboral, i no totes realitzem les mateixes i no totes podem assistir a les reunions per tenir diferents treballs amb diverses empreses, en el quadre que us facilito podreu comprovar quines són el mínim d'hores que s'hauran hagut de fer perquè el calendari surti a 0 ( és a dir, ni compensar ni a deure), a partir de les hores que us poso com a referencia seran a favor nostre. 

                                                                                

   jornada diària contractada

   hores indirectes que s'han de realitzar en tot el curs 

   mínim d'hores indirectes que haig de realitzar per no deure res a l'empresa

    

             

              2

               

               14

              

              7

   totes les hores o minuts que superin aquests 7 hores indirectes, l'empresa me las haurà de compensar

           

            2'30

                

            17'50

              

             9

   totes les hores o minuts que superin aquests 9 hores indirectes, l'empresa me las haurà de compensar

             

              3

                

             21

             

            11

   totes les hores o minuts que superin aquests 11 hores indirectes, l'empresa me las haurà de compensar

     👇👇👇  Annex al calendari laboral

  CALENDARIO LABORAL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (ASISTENTES ESCOLARES -PROVINCIA DE BARCELONA) 
  Los trabajadores que realicen horas indirectas, deberán justificar la realización de dichas horas de conformidad con los siguientes mecanismos: 
  1- Informes: la empresa entiende que los trabajadores dedican 2 horas/trimestre para la realización de los informes. 
  2- Reuniones trimestrales: se realizará una reunión al trimestre con un máximo de 2 horas/trimestre dedicadas a la preparación del trimestre y/o seguimiento del mismo. La empresa convocará a los trabajadores para la asistencia a las reuniones, siendo válido la forma que habitualmente vienen siendo convocados (whatsapp, tlf., correo electrónico…). Los trabajadores convocados deberán firmar la hoja de asistencia que habitualmente vienen firmando, o en su defecto, el registro de jornada con la correspondiente especificación, y con ello, se entenderá justificado. 
  3- Las reuniones celebradas al inicio del curso con motivo del COVID, también computarán como jornada indirecta, ya se hayan realizado de forma presencial o telemática. 
  4- Talleres: el procedimiento es el mismo que para las reuniones. En primer lugar, se solicitarán voluntarios, quienes deberán firmar la hoja de asistencia o registro de jornada correspondiente, y con ello se entenderá justificado. 

  Aquellos trabajadores que justifiquen la realización del 4% de las horas indirectas, generarán 3,36 días de descanso adicional, que se disfrutará de común acuerdo entre el trabajador y la Dirección de la Compañía, no pudiendo acumularse a las vacaciones y limitando su disfrute sin que concurra en un mismo centro y mismo día más de un trabajador, salvo que organizativa y operativamente sea viable (excursiones, puentes, etc.) y siempre que se solicite con la máxima antelación posible. Dicho acuerdo deberá producirse con una antelación de 15 días. En caso de desacuerdo entre empresa y trabajador, dos días se disfrutarán a elección del trabajador, y otros dos días a elección de la empresa. En este supuesto, se deberá respetar por ambas partes, el preaviso de 15 días.
  Següent
  Aquest és el missatge més recent.
  Entrada més antiga
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  1 comentaris:

  Item Reviewed: CALENDARI LABORAL CURS 20-21 Rating: 5 Reviewed By: asistentesescolares.ccoo.cat
  Amunt